طرح فروش نقدی بهمن موتور

طرح فروش نقدی محصولات بهمن خودرو از ۲۰ دی ماه آغاز خواهد شد .

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

طرح فروش نقدی محصولات فیدلیتی و دیگنیتی از تاریخ ۲۰ دی ماه آغاز خواهد شد .
این طرح فروش نقدی با سه محصول فیدلیتی ۵ نفره ، ۷ نفره و دیگنیتی از دوشنبه مورخ ۲۰ دی ماه ساعت ۱۰ صبح فعال خواهد شد .

تاریخ انتشار 14/دی/1400