طرح فروش فوری کوییک و کوییک R بدون قرعه کشی

طرخ فروش فوری سایپبا با دو محصول کوییک و کوییک R از روز یکشنبه آغاز خواهد شد.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

شرکت خودرو سازی سایپا در نظر دارد تا طرح فروش فوری دو محصول کوییک و کوییک R را از روز یک شنبه مورخ 9 مرداد ماه آغاز کند، این طرح روز یکشنبه ساعت 11 صبح آغاز خواهد شد و تا تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت .

شرايط بخشنامه :

1 -محدوديت كد ملي براي ثبت نام ها اعمال خواهد شد (هر كد ملي مجاز به ثبت نام يك دستگاه خودرو مي باشد) .
2 -حداقل سن متقاضيان خريد خودرو 18 سال و ملزم به ارائه گواهينامه رانندگي خودرو حداقل پايه سوم مي باشند.
3 -امكان صلح (خريد انصرافي) و انتقال خودرو بصورت وكالتي وجود ندارد .
4 -متقاضي طي 48 ماه گذشته ثبت نام و صدور فاكتور خودرو نزد شركت هاي خودروساز نداشته باشد .
5 -امكان ثبت نام براي متقاضي داراي پلاك فعال انتظامي (نصب بر روي خودرو) ميسر نميباشد .