زمان مزایده 1000 خودرو

زمان مزایده 1000 خودرو سواری و ماشین آلان صنعتی که به دستور معاون رئیس جمهور مبنی بر تعیین و تکلیف خودروهای تملیکی می باشد مشخص شد.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
زمان مزایده 1000 خودرو

مدیرعامل جمع آوری و فروش سازمان اموال تملیکی در گزارشی اعلام کرد: بر اساس دستور معاون اول رئیس جمهور برای تعیین وضعیت خودروهای تملیکی اعم از خودرو های سواری و ماشین آلات راهسازی، مزایده این دو دسته خودرو با کد 250 و 581 در روز 25 و 28 مهر ماه انجام خواهد شد.

زمان مزایده 1000 خودرو مشخص شد

عبدالمجید اجتهادی زمان مزایده 1000 خودرو  متروکه در انبارهای دولت را به شرح زیر اعلام کرد:

زمان مزایده خودرو های سواری با کد 280 در روز 25 مهرماه ( 580 تعداد دستگاه )

زمان مزایده ماشین آلات راهسازی با کد 581 در روز 28 مهرماه ( 485 تعداد دستگاه )

متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس tamliki.ir مراجعه کنند، قابل ذکر است که می توانید در این سامانه آدرس محل بازدید و نوع ماشین آلات را مشاهده و انتخاب کنید. همچنین زمان بازگشایی پیشنهادات دو روز بعد از اتمام ارسال مبالغ پیشنهادی می باشد.

تاریخ انتشار 24/مهر/1402