طرح فروش هایما S7

طرح فروش هایما S7 ویژه متقاضیانی که کد ملیشان در دوره دوم طرح فروش یکپارچه خودرو در الویت هایما S7 تایید شده است می توانند برای تکمیل مراحل خرید اقدام کنند.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
طرح فروش هایما S7

طرح فروش هایما S7 مرحله هجدهم

متقاضیان طرح فروش هایما S7 با الویت بندی پاییز 1402 که موعد تحویل آن 90 روزه می باشد می توانند با حضور در نمایندگی های مجاز اقدام به واریز وجه و تکمیل فرآیند خرید کنند، این طرح به عنوان بخش دوم الویت پاییز 1402 برای متقاضیانی است که کد ملیشان در سامانه فروش یکپارجه خودرو تایید شده است و پیامک تایید رسمی از ایران خودرو دریافت کرده اند.

طرح فروش هایما S7 مرحله هجدهم

طرح فروش هایما S7 مرحله شانزدهم

طرح فروش هایما S7 ویژه افرادی که در دور دوم فروش یکپارچه خودرو ثبت نام کرده اند و کد ملیشان برای بخش اول الویت پاییز 1402 تایید شده است و پیامک تایید رسمی از ایران خودرو دریافت کرده اند می توانند با مراجعه به سایت رسمی ایران خودرو برای تمکیل فرآیند خرید خودرو به آدرس esale.ikco.ir مراجعه کنید.

این طرح برای این افراد فعال شده است و همچنین ایران خودرو موعد تحویل هایما S7 را 90 روزه کاری پس از تکمیل فرآیند ثبت نام و واریز وجه اعلام کرده است.

شرایط طرح فروش هایما S7

شرایط طرح فروش هایما S7
تاریخ انتشار 03/مرداد/1402