قیمت بیمه شخص ثالث 1403

با توجه به تغییر نرخ دیه در سال 1403 قیمت بیمه شخص ثالث نیز افزایش داشته است.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
قیمت بیمه شخص ثالث 1403

قیمت بیمه شخص ثالث 1403 با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید محاسبه و برای خودروهای سبک و سنگین اعلام شده است.

جدول قیمت بیمه شخص ثالث 1403

جدول قیمت بیمه شخص ثالث 1403
تاریخ انتشار 06/فروردین/1403