نرخ خدمات ایران خودرو

شرکت ایران خودرو هر دوره بر اساس خدماتی که ارائه می دهد اجرت معینی را در تمامی نمایندگی ها دریافت می کند، این لیست نرخ خدمات هر دوره توسط شرکت ایران خودرو به عموم اعلام می شود.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
نرخ خدمات ایران خودرو

نرخ خدمات ایران خودرو ویژه خرداد ماه 1403 توسط این شرکت در قالب اطلاعیه 4351 به تمامی نمایندگی های خدمات مجاز ایران خودرو اعلام شد، همچنین ایران خودرو اعلام کرده است که نرخ جدید خدمات از شنبه مورخ 19 قابل الجراست.

نرخ خدمات ایران خودرو ویژه خرداد 1403

نرخ خدمات ایران خودرو ویژه خرداد 1403
تاریخ انتشار 19/خرداد/1403