فروش نقدی وانت کارا تک کابین و دو کابین

فروش فوری و محدود کارا تک کابین و دو کابین آغاز شده است

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

طرح فروش فوری کارا تک کابین و دو کابین از تارییخ 29 آذر آغاز شد و پنچ شنبه 2 دی ماه ادامه خواهد داشت ، این طرح یا تا پایان طرح ادامه دارد یا تا زمان اتمام موجودی ادامه خواهد داشت .