آمار تولید ایران خودرو منتشر شد

آمار تولید محصولات ایران خودرو به تفکیک هر دستگاه روز یکشنبه مورخ 19 دی ماه منتشر و اعلام شد.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

شرکت خودرو سازی ایران خودرو آمار تولید محصولات خود را به تفکیک اعلام کرد ، این آمار تا امروز یکشنبه 19 دی ماه بوده است .

تاریخ انتشار 19/دی/1400