شرایط فروش تیگو 8 و تیگو 7

مدیران خودرو طرح فروش دو محصول تیگو 8 و تیگو 7 کلاسیک از امروز آغاز کرد.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

طرح فروش دو محصول تیگو 7 و تیگو 8 کلاسیک از امروز مورخ 21 فروردین 1401 از سوی گروه صنعتی مدیران خودرو آغاز شد .

تاریخ انتشار 21/فروردین/1401