طرح فروش اقساطی مدیران خودرو

طرح فروش اقساطی مدیران خودرو از روز دوشنبه آغاز شده است.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

طرح فروش اقساطی محصولات مدیران خودرو از روز دوشنبه مورخ 22 فروردین آغاز شده است ، در این طرح فروش اقساطی 5 محصول با اقساط 12 الی 60 ماه عرضه خواهد شد .

تاریخ انتشار 23/فروردین/1401