لیست قیمت جدید کارخانه ای محصولات ایران خودرو اعلام شد

لیست قیمت مجصولات ایران خودرو ، به جز محصولات عرضه نشده در جدول زیر.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

لیست قیمت جدید کارخانه ای محصولات ایران خودرو ویژه اردیبهشت ماه 1401توسط این شرکت اعلام شد.

البته محصولاتی هستند که در این لیست قرار ندارند، که این محصولات در این ماه عرضه نخواهند شد.

لیست قیمت جدید کارخانه ای محصولات ایران خودرو
تاریخ انتشار 07/اردیبهشت/1401