ظرفیت طرح فروش فوری ایران خودرو مشخص شد

ظرفیت عرضه محصولات طرح فروش فوری ایران خودرو ویژه عید سعید فطر مشخص شد.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

ظرفیت عرضه محصولات ایران خودرو ویژه طرح فروش فوری ویژه عید سعید فطر ، پس از انجام قرعه کشی با حضور نهاد های نظارتی انجام شد .

پس از تایید اسامی و مشخصات توسط ناظران ، اسامی منتخبین در سایت رسمی ایران خودرو مندرج خواهد شد و برای تمامی آنها پیامک دعوت نامه برای تکمیل و واریز وجه ارسال خواهد شد.

 

ظرفیت عرضه محصولات ایران خودرو در طرح عادی

ظرفیت عرضه محصولات ایران خودرو در طرح ویژه مادران

 

 

 

 

 

تاریخ انتشار 17/اردیبهشت/1401