طرح فروش نقدی بهمن موتور

طرح فروش نقدی دو محصول بهمن موتور از روز دوشنبه آغاز می شود.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

طرح فروش نقدی دو محصول بهمن موتور از روز دوشنبه مورخ 19 شهریور ماه آغاز خواهد شد، این طرح از ساعت 10 صبح آغاز خواهد شد و تا ساعت 16 همون روز ادامه خواهد داشت .

 

تاریخ انتشار 17/شهریور/1401