طرح فروش فوری تارا اتوماتیک در سامانه یکپارچه

ایران خودرو قصد دارد تا خودرو تارا اتوماتیک را از طریق سامانه فروش یکپارچه خودرو در قالب طرح فروش فوری عرضه کند.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
طرح فروش فوری تارا اتوماتیک

واجدین شرایطی که در سامانه یکپارچه فروش خودرو ثبت نام کرده اند و پیامک دعوتنامه از سامانه رسمی ایران خودرو مبنی بر تایید امکان ثبت نام به عنوان بخش دوم اولويت تابستان 1402 فروش فوق العاده دریافت کرده اند می توانند در طرح فروش فوری تارا اتوماتیک ثبت نام کنند.

طرح فروش فوری تارا اتوماتیک
تاریخ انتشار 01/خرداد/1402