طرح فروش چانگان CS35 پلاس

متقاضیان چانگان CS35 که اسفند سال گذشته اقدام به ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش خودرو ثبت نام کرده اند،بر اساس الویت می توانند به تکمیل ثبت نام خود بپردازند

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
طرح فروش چانگان CS35 پلاس

طرح فروش چانگان CS35 پلاس آبان 1402

طرح فروش چانگان CS35 پلاس از روز چهارشنبه مورخ 10 آبان ماه آغاز شد، این طرح فروش مختص متقاضیانی است که در سامانه فروش یکپارچه خودرو زمستان سال گذشته اقدام به ثبت نام و بلوکه کردن مبلغی در حساب کرده بوده اند و الویت خودرو خود در در سامانه فروش یکپارچه خودرو وارداتی چانگان CS35 پلاس انتخاب کرده بوده اند می باشد.

این طرح بر اساس الویت های تعیین شده در سامانه فروش یکپارچه خودرو می باشد، افرادی که در الویت اول بوده اند پیامک فراخوان دریافت کرده اند.

نام محصول قیمت زمان تحویل
چانگان CS35 تیپ 3 1.274.000.000 90 روز

طرح فروش چانگان CS35 پلاس خرداد 1402

متقاضیانی که دارای شرایط خرید خودرو چانگان CS35 پلاس هساتد و اسفند ماه سال گذشته در سامانه یکپارچه فروش خودرو ثبت نام اولیه و اقدام به انتخاب خودرو کرده بودند،می توانند از ساعت 14 روز شنبه مورخ 13 خرداد ماه بر اساس الویت بندی توسط وزارت صمت و تعداد خودروهای وارداتی به تکمیل مراحل ثبت نام خود بپردازند.

 طرح فروش چانگان CS35

 

تاریخ انتشار 10/آبان/1402