چرا هنوز خودرو ناامین شماره گذاری می شود؟

در گفتگو با جانشین رئیس پلیس راهور پرسیده شده است چرا هنوز پس از سال ها پیگیری برای پلاک نشدن خودروهای ناامین هنوز این دستورالعمل قابل اجرایی در دستور قرار نگرفته است.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
چرا هنوز خودرو ناامین شماره گذاری می شود؟

از چندسال گذشته صحبت درباره پلاک نشدن خودروهای ناامین خیلی مطرح شده است و پلیس راهور همیشه به دنبال پلاک نکردن این خودروها بوده است، اما هنوز مهمترین دلیل مرگ سرنشینان خودروها در تصادفات نبود ایمنی کافی برای آن خودرو بوده است و همچنان این خودروهای بی کیفیت و ناامین درحال شماره گذاری و تردد هستند.

در این رابطه مصاحبه ای با جانشین رئیس پلیس راهور داشته اند و پرسیده اند چرا هنوز خودرو ناامین شماره گذاری می شود؟

سردار تیمور حسینی در پاسخ گفت : پلیس راهور موظف است تا طبق دستور خودروهایی که دارای تاییده های لازم هستند را شماره گذاری کند حتی با وجود آنکه میدانیم این خودروها از امنیت کافی برخوردار نیستند.

وی ادامه داد : زمانی که سه سازمان اصلی استاندارد، محیط زیست و صمت تاییده های لازم برای تردد خودرو ها را میدهند، پلیس راهور حتی اطمینان داشته باشد که این خودروها در تصادفات دچار آتش‌سوزی می شود نمی تواند از شماره گذاری امتناع کند و طبق دستور باید این کار را انجام دهد.

 

 

تاریخ انتشار 19/خرداد/1402