شرط نداشتن پلاک فعال برای خریداران خودرو لغو شد

خریدارانی که دارای پلاک انتظامی فعال به نام خود هستند و بیشتر از 5سال از عمر خودرو آنها میگذرد، میتوانند در مراحل بعدی فروش خودرو در سامانه یکپارچه شرکت و ثبت نام کنند.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
شرط نداشتن پلاک فعال برای خریداران خودرو لغو شد

شورا رقابت طبق شرط 4 بند4 دستورالعمل خودرویی که قید شده بود : افرادی که دارای پلاک فعال انتظامی هستند ،امکان خرید و ثبت نام خودرو درسامانه یکپارچه را ندارد . اما این قانون اصلاح گردید.

تبصره الحاقی به شرط4 بند 4 دستورالعمل شورا رقابت خودرویی ،توسط رئیس شورا و مرکز ملی رقابت به وزارت صمت،خودروسازان و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ و پیوست گردید.

طبق این تبصره الحاقی جدید که بر اساس رأی شماره ۱۲۷/۰۲/ه ت هیأت تجدید نظر شورای رقابت ،ابلاغ گردیده است، کسانی که دارای پلاک فعال هستند و عمر خودرو آنها بیش از 5 سال است ازین پس امکان خرید و ثبت نام خودرو در سامانه های یکپارچه را دارند.

تاریخ انتشار 27/خرداد/1402