مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی ابلاغ شد

مصوبه ۴ بندی تعیین قیمت خودروهای مونتاژی توسط سازمان حمایت به شرکت های خودرو سازی داخلی، مونتاژکاران خودرو ابلاغ شده است.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی ۴ بندی شورای رقابت به خودروسازان مونتاژی و تولید داخل ابلاغ شده است،پس از ابلاغ رسمی شورای رقابت تمامی شرکت های که خودروهای مونتاژی، غیر مونتاژی و حتی واردات خودرو انحصاری انجام می دهند مشمول رعایت این مصوبه هستند.
پس از ابلاغ این مصوبه شورای رقابت تاکید کرد که قیمت نهایی خودرو ها بر اساس ضوابط از پیش تعیین شده توسط سازمان حمایت محاسبه خواهد شد و در نهایت این قیمت به تایید اعضا شورا می رسد و توسط شرکت عرضه کننده خودرو لازم الاجراست.

مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی

متن مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی
تاریخ انتشار 24/مرداد/1402