پیش نویس اصلاحیه آیین نامه واردات خوردو کارکرده

پیش نویس اصلاحیه آیین نامه واردات خوردو کارکرده به سازمان های مربوطه ارسال شده است تا روند واردات خودرو کارکرده سریع تر پیش برود.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
پیش نویس اصلاحیه آیین نامه واردات خوردو کارکرده

پیش نویس اصلاحیه آیین نامه واردات خوردو کارکرده به دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دفتر حیات دولت ارسال شد، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی برای رعایت حقوق وارد کننده و مصرف کننده می باشد.

 

از این پیش نویس اصلاحیه به سه مقام دولتی مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، مشاور امور دولت و وزیر صنعت، معدن و تجارت برای توجیه و آگاهی ارسال شده است.

تاریخ انتشار 09/مهر/1402