فروش اقساطی مدیران خودرو

مدیران خودرو در نظر دارد تا برای مرداد ماه فروش اقساطی خود را آغاز کند .

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

طرح فروش اقساطی ایران خودرو آغاز شد ، در این طرح 11 محصول ارائه خواهد شد .

تاریخ انتشار 10/مرداد/1401