بسترن B30

کد آگهی: 1033

1397

بدون رنگ

50,000

سفید

$1,200,000,000تومان

‎وضعیت آپشن‌ها:
‎استاندارد

‎گزارش کارشناسی: 
‎بدون رنگ، فنی سالم

PHONE NUMBER

شماره تماس واحد فروش