بی ام و

فروخته شد

بی ام و X3

2010

$1,240,000,000تومان