لیفان

فروخته شد

لیفان X50

1396

$430,000,000تومان

فروخته شد

لیفان X60

1397

$710,000,000تومان

فروخته شد

لیفان ۸۲۰

1396

$1,030,000,000تومان

برند لیفان از جمله خودروهای چینی است که با آغاز ممنوعیت واردات خودرو در ایران توانست حجم خوبی را در بازار خودرو بدست آورد، این برند با توجه به ظاهری جدید و بروز اما کم آپشن توجه بسیاری از جوانان در مدتی کوتاه به خود جلب کرد، این برند در ظاهر مشابه خودروهای آلمانی مدل قدیمی بود و این امر باعث شد که توجه دوچندانی به این برند شود.