آخرین مهلت ترخیص وسایل نقلیه

سرهنگ احسان مومنی معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در اطلاعیه اعلام کرد که مالکان فرصت محدودی برای ترخیص خودرو و موتور سیلکت هایی که در پارکینگ توقیف شده است دارند.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
آخرین مهلت ترخیص وسایل نقلیه
اطلاعیه ای توسط سرهنگ احسان مومنی معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ منتشر شده است که آخرین مهلت ترخیص وسایل نقلیه که در پارکینگ های نیرو انتظامی یا پلیس راهور توقیف شده است، مشخص شد.

آخرین مهلت ترخیص وسایل نقلیه تا چه زمانی است؟

سرهنگ احسان مومنی اعلام کرد که برای ترخیص خودرو یا موتور سیکلت که توقیف شده است باید مالکان آن به پلیس +10 مراجعه کنند، و مراحل ترخیص را تکمیل کنند.

همچنین وی اضافه کرد : پس از انتشار این اطلاعیه حداکثر سه ماه مهلت برای ترخیص خودروهایی که بیش از یک سال و موتور سیکلت هایی که بیش از 6 ماه توقیف شده اند وجود دارد، و اگر ظرف مهلت اعلام شده مالکان اقدام به ترخیص وسایل نقلیه خود نکنند، وسایل نقلیه مذکور در حکم رها شده تلقی و برابر مقررات توسط مراجع قانونی تعیین تکلیف خواهند شد.

 

تاریخ انتشار 20/شهریور/1402