آیین نامه جدید اسقاط خودرو

معاون اول رییس جمهور آیین نامه جدید اسقاط خودرو برای واردات خودرو و سن فرسودگی خودرو اعلام کرد.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
آیین نامه جدید اسقاط خودرو

آیین نامه جدید اسقاط خودرو توسط معاون اول رییس جمهور اعلام شد، در این مصوبه مشخص شده است که خودروهای سواری بنزینی با 20 سال کارکرد و خودروهای عمومی بنزینی و دوگانه سوز با 15 سال کاکرد از رده خارج خواهند بود باید در صف اسقاط قرار گیرند.

همچنین در ادامه اعلام این آیین نامه مشخص شد که برای واردات خودرو بنزینی باید وارد کنندگان گواهی اسقاط خودرو متناسب با قیمت و مصرف انرژی خودرو وارد شده را دریافت کنند، برای مثال به ازای هز خودروهای وارداتی بنزینی باید ا الی 3 خودرو اسقاط شود.

چزئیات آیین نامه جدید اسقاط خودرو
تاریخ انتشار 07/فروردین/1403