اولین خودروهای وارداتی

ثبت سفارش خودروهای وارداتی انجام شده است و احتمالا اوایل دی ماه اولین سری خودروهای وارداتی به ایران خواهد رسید، در این بین خودرو های کرهای، ژاپنی و ایتالیایی به چشم می خورد

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اولین خودروهای وارداتی

تا کنون خودروهای چهار کشور ایتالیا، کره جنوبی، ژاپن و برخی خودروهای چینی به عنوان اولین خودروهای وارداتی معرفی شده اند که در ادامه لیست این خودروها اعلام خواهد شد، با توجه به ثبت اولین سری سفارش خودرو برای واردات احتمال داده می شود که در هفته های پیش رو اولین خودروهای وارداتی وارد ایران شود.

می توان بر اساس تبلیغات انجام شده توسط شرکت های وارداتی گمانه زنی کرد که خودروهای چهار کشور ایتالیا، کره جنوبی، ژاپن و چین بطور قطع در لیست واردات خواهند بود و به عنوان اولین خودروهای وارداتی در لیست قرار خواهند گرفت

اسامی اولین خودروهای وارداتی

تاریخ انتشار 02/دی/1401