تعیین و تکلیف خودروهای متروکه وارداتی

رئیس سازمان ملی استاندارد اگر با صاحبین خودروهایی که در گمرک از قبل مانده است به توافق نرسیم این خودرو متروکه خوانده خواهد شد و به مزایده گذشته می شود

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
تعیین و تکلیف خودروهای متروکه وارداتی

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت : تعداد زیادی خودرو وارداتی که قبل از وارد کشور شده است و همچنین تعداد اندکی خودروهای جدید که در گمرک شهید باهنر وجود دارد با صاحبین کالا برای ارزش گذاری به توافق نرسیده ایم ، در صورتی که این توافق حاصل نشود سازمان ملی استاندارد تعیین و تکلیف خودروهای متروکه وارداتی را انجام خواهد داد و این خودرو به صورت مزایده به فروش خواهد رساند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر تعداد خودروهای وارداتی و ترخیص شده شده پاسخ داد : تا این لحظه 5 خودرو وارد کشور شده است و تعداد اندکی از این خودروهای ترخص شده است، علت اصلی این بلاتکیفی خودروها در گمرک کشور به توافق نرسیدن بر سر قیمت گذاری این خودروها با صاحبینشان می باشد و تا این ارزش گذاری انجام نشود تا امکان اظهار و ترخیص آنها فراهم وجود نخواهد داشت.

تعیین و تکلیف خودروهای متروکه وارداتی توسط سازمان ملی استاندارد

اسلام‌پناه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت : 1217 دستگاه خودرو تجاری و سواری وارداتی در گمرک بندر شهید باهنر دپو شده است که تعدادی اندکی از آن مرتب با واردات سری جدید است و بخش زیادی از آن برای قدیم می باشد، که علت اصلی این عدم ترخیص به توافق نرسیدن با صاحبین خودروها می باشد.

 بنابراین‌ در جسله‌ای که اخیرا در استان هرمزگان برای روان سازی ترخیص کالاهای رسوب شده در گمرکات برگزار شد، مقرر شد در صورتی که صاحب کالا و گمرک درخصوص ارزش‌گذاری این خودروها به توافق نرسیدند، این خودروها به عنوان اموال متروکه اعلام‌ و به مزایده گذاشته شود تا شرایط ترخیص آن از گمرکات فراهم شود.

وی افزود : برخی به دنبال مغلطه و فرافکنی هستند که سازمان ملی استاندارد مخالف واردات خودرو است، اما این سازمان موافق واردات خودرو با کیفیت می باشد، این درحالی است که اشخاص حقیقی و حقوقی حاضر نیستند اشتباه خود را بپذیرند و مشکلات خودرو را برطرف کنند و بیان می کنند که این سازمان مانع و مخالف واردات خودرو هست.

 

تاریخ انتشار 25/شهریور/1402