طرح تبدیل حواله دیگنیتی

با توجه به الویت های تایید شده برای خرید خودرو دیگنیتی برای متقاضیان این خودرو، امکان تغییر الویت و حواله برای خریداران فراهم شده است

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
طرح تبدیل حواله دیگنیتی

اطلاعیه تکمیل فرآیند خرید برای متقاضیان دیگنیتی با توجه به الویت بندی و موعد تحویل تابستان 1402 منتشر شد، در پی این اطلاعیه اعلام شده است که فقط متقاضیانی که کد ملیشان برای انتخاب محصول دیگنیتی تایید شده است می توانند در طرح تبدیل حواله دیگنیتی با توجه به خودرو های موجود از روز شنبه مورخ 21 مرداد ماه شرکت کنند.

خودرو موجود در طرح تبدیل حواله دیگنیتی

 

خودرو موجود در طرح تبدیل حواله دیگنیتی
تاریخ انتشار 19/مرداد/1402