طرح فروش فوری سایپا

سایپا طرح پیش فروش سایپا ویژه بهمن ماه با 6 محصول از روز پنچ شنبه آغاز خواهد شد.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

شرکت خودرو سازی سایپا در پی عرضه مستمر برای کاهش نیاز بازار و حذف تقاضا کاذب فروش مسمتر این دوره از طرح فروش فوری را از روز پنچشنبه مورخ 7 بهمن ماه آغاز خواهد کرد .

در این طرح فروش فوری 6 محصول با موعد تحویل 3 ماه عرضه خواهد شد ، همچنین قابل ذکر است که این طرح با شرایط و ضوابط دوره قبل پا برجا خواهد بود .

تاریخ انتشار 05/بهمن/1400