عرضه زوتی DL5 توسط سایپا

سایپا قصد دارد تا به عنوان دومین خودرو وارداتی یک خودرو وارداتی از شرکت زیر مجموعه خود یعنی پارس خودرو با نام زوتی DL5 را به عرضه بگذارد.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
عرضه زوتی DL5 توسط سایپا

سایپا نخستین شرکتی است که عرضه خودروهای وارداتی را انجام داده است، تا پیش از این با پلاک کردن 400 دستگاه چاگان توانسته بود نخستین شرکتی باشد که خودروهای وارداتی خود را بفروش برساند، حال شرکت سایپا قصد دارد با عرضه زوتی DL5 که خودرو وارداتی شرکت پارس خودرو است به روند عرضه خودروهای وارداتی خود ادامه دهد.

عرضه زوتی DL5 در سامانه یکپارچه فروش خودرو

سایبا اعلام کرده است که در انتظار تعیین و تایید قیمت توسط سازمان حمایت و شورای رقابت است تا این خودرو را در سامانه فروش یکپارچه به عرضه بگذارد، هنوز قیمت و زمان عرضه زوتی DL5 توسط سایپا  مشخص نشده است.

تاریخ انتشار 05/مهر/1402