قیمت هایما 7x

ایران خودرو پس از اخذ مجوز های مورد نیاز خودرو جدید مونتاژی خود با نام هایما 7x قیمت قطعی آن را منتشر کرد.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
قیمت هایما 7x

قیمت هایما 7x در بازار آزاد آبان 1402

شرکت ایران خودرو قیمت جدید این خودرو را در 3 آبان ماه برای عرضه از طریق سامانه فروش یکپارچه اعلام کرد، قیمت این خودرو درب کارخانه 1 میلیارد 428 میلیون تومان اعلم شده است.

ایران خودرو در طرح فروش هایما S5 و S7 امکان تبدیل خودرو با به هایما 7X را برای الویت پاییز و زمستان 1402 این دو مدل ممکن کرد، این امکان تبدیل باعث شد قیمت گذاری این خودرو در بازار آزاد خودرو آغاز شود.

در حال حاضر قیمت هایما 7x در بازار آزاد بین 1 میلیاردو 780 میلیون تا 1 میلیارد 800 میلیون تومان اعلام شده است.

قیمت هایما 7x آبان 1402

قیمت قطعی هایما 7x توسط شرکت ایران خودرو پس اخذ استاندارد 85 گانه خودرو و تاییدیه شورای رقابت منتشر شد. قیمت این خودرو در طرح فروش که به تازگی آغاز شده است حدود 1 میلیارد 482 میلیون تومان می باشد، این قیمت تمام شده می باشد و هزینه مازاد نیز محاسبه شده است.

 

 

تاریخ انتشار 13/آبان/1402