مالیات خودروهای لوکس 1403

حکم مالیات خودروهای لوکس در سال 1403 توسط سازمان مالیات تعیین و اعلام شد، بر اساس این احکام مالیات خودروهای لوکس شخص حقیقی و حقوقی غیر دولتی سوای و وانت های دوکابین مشخص شد.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
مالیات خودروهای لوکس 1403

مالیات خودروهای لوکس بر اساس بند پ تبصره ۶ احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ برای خودروهای لوکس با قیمت بیش از 3 میلیارد 500 میلیون تومان برابر با یک درصد مازاد قیمتشان می باشد، و تمامی دارندگان خودروهای سواری و وانت های دو کابین مشمول پرداخت این مالیات می باشند.

مالیات خودروهای لوکس در سال 1403 مشمول افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی می باشد که خودرو به ارزش بیشتر از 3/500/000/000 را دارند و موظف هستند که تا پایان سال 1403 مالیات خود را پرداخت کنند و در صورت عدم پرداخت ممنوع معامله از فروش خودرویشان خواهند شد، همچنین مالیات افراد تحت تکلف و افراد زیر 18 سال نیز به عهده ولی آن ها می باشد.

پر اساس این قانون پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی موظف شده است تا لیست اسامی افرادی که دارای خودرو لوکس هستند را تا پایان سال به سازمان امور مالیاتی ارجاع دهد و برای اخذ مالیات حداکثر همکاری را داشته باشد.

مهلت مالیات خودروهای لوکس 1403

مهلت واریز مالیات بر خودرو لوکس در سال 1403 تا پایان سال اعلام شده است، اما این محاسبه مالیات بر اساس قیمت روز خودرو می باشد و نوسانات قیمت خودرو بر نرخ مالیات تاثیر خواهد داشت.

تاریخ انتشار 27/فروردین/1403