مزایده ایران خودرو

شرکت ایران خودرو هر دوره با توجه به موجودی خودروهای صفر و کارکرده خود مزایده ای اینترنتی را برگزار می کند.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

مزایده ایران خودرو با تعدادی خودروهای صفر و کارکرده آسیب دیده از طریق سایت رسمی ایران خودرو از تاریخ 5 اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد و تا 8 اردیبهشت ماه فعال خواهد بود.

جزئیات مزایده ایران خودرو

جزئیات مزایده ایران خودرو 
تاریخ انتشار 05/اردیبهشت/1403