افزایش ۱ تا ۳ میلیونی قیمت ها در بازار

باز هم افزایش قیمت ارز باعث شد که بازار خودرو با وجود نداشتن متقاضی هم افزایش قیمت داشته باشد .

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

با توجه به افزایش کند بازار دلار قیمت خودرو در روز های بی رونق بودن بازار خودرو بعضی از خودرو ها یک تا سه میلیون افزایش داشته است .

تعداد زیادی از تحلیلگر ها بازار خودرو دلیل این افزایش یک تا سه میلیونی این روز های بازار خودرو را افزایش قیمت ارز خوانند و پیش بینی کردند که در هفته آتی بازار خودرو ثبات قیمت خواهد داشت .

این روز ها با توجه افزایش روند پیش فروش ها و فروش های فوق العاده باز هم بخش کوچکی از تقاضا بازار خودرو را می توانند پاسخ بدهند .


 

تاریخ انتشار 19/خرداد/1400