اولین واکنش بازار خودرو بعد از انتخابات

بعد از اعلام نتایج ریاست جمهوری بازار با کاهش قیمت اندکی روبرو شده است اما این کاهش قیمت احساسی و مقطعی خواهد بود و امکان افزایش قیمت دوباره دور از انتظار نیست .

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
در واکنش به اعلام نتایج سریاست جمهوری بازار خودرو اولین واکنش خود را با کاهش قیمت نشان داد ، اما این کاهش قیمت مقطعی است و احتمال افزایش دوباره آن وجود دارد . نکته مهم این است که روند تغییرات قیمت هنوز مشخص نشده است و این کاهش اندکی فقط بخاطر هیجان های پس از انتخابات است . بعد از اعلام نتایج خودرو های داخلی با کاهش قیمت روبرو شدند ، قیمت پژو پارس سال با دومیلیون کاهش ، پراید با 3 میلیون کاهش به 120 میلیون رسید و همچنین پژو 206 با یک میلیون کاهش به 212 میلیون رسیده است . دبیر انجکن واردکنندگان اعلام کرد با توجه به درخواست های خودرو سازان به آزاد سازی قیمت ها خودرو های خود این کاهش قیمت مقطعی و احساساتی می باشد . فعالان بازار بر این باورند که این کاهش قیمت باز ادامه خواهد داشت .

در واکنش به اعلام نتایج سریاست جمهوری بازار خودرو اولین واکنش خود را با کاهش قیمت نشان داد ، اما این کاهش قیمت مقطعی است و احتمال افزایش دوباره آن وجود دارد .

نکته مهم این است که روند تغییرات قیمت هنوز مشخص نشده است و این کاهش اندکی فقط بخاطر هیجان های پس از انتخابات است .

بعد از اعلام نتایج خودرو های داخلی با کاهش قیمت روبرو شدند ، قیمت پژو پارس سال با دومیلیون کاهش ، پراید با 3 میلیون کاهش به 120 میلیون رسید و همچنین پژو 206 با یک میلیون کاهش به 212 میلیون رسیده است .

دبیر انجکن واردکنندگان اعلام کرد با توجه به درخواست های خودرو سازان به آزاد سازی قیمت ها خودرو های خود این کاهش قیمت مقطعی و احساساتی می باشد .

فعالان بازار بر این باورند که این کاهش قیمت باز ادامه خواهد داشت .

 

تاریخ انتشار 30/خرداد/1400