رکود در بازار خودرو

پس از دو روز گذشتن از اعلام نتایج آرا ریاست جمهوری متقاضیان منتظر تغییر و نوسانات قیمت خودرو هستند اما هنوز تغییر چشم گیری رخ نداده است .

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

در حال حاضر فعالان بازار منتظر تغییرات بازار هستند و معتقد هستن که الان نمیشود تصمیمی برای روند کاهشی یا صعودی بازار گرفت .

خیلی از خریداران انتظار را داشتند که با مشخص شدن آرا ریاست جمهوری بازار یا روند کاهشی یا افزایشی داشته باشد ولی هنوز هیچ تغییر منطقی در بازار رخ نداده است .

بازار خودرو در طول روز های اخیر بی رونق و رکود مطلق قرار دارد ، متقاضیان انتظار تغییرات و نوسانات بازار را داشته اند اما این نوسانات بسیار کم بوده و رونقی به بازار خودرو نداده است

جدول زیر نشان میدهد که بازار نوسانات یا تغییر چشم گیری نداشت .

 

تاریخ انتشار 31/خرداد/1400