قیمت روز خودرو های سایپا

بی رمقی بازار خودرو و رکود بی سابقه در دهه اخیر برای فعالان بازار خودرو بسیار نگران کننده شده است ، در این رکود بی سابقه و نبود خریدار قیمت خودرو های تولیدی شرکت سایپا تغییر داشته است .

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

با وجود رکود در بازار خودرو و معاملات بسیار کم در بازار خودرو تغییراتی در قیمت خودرو ها به وجود آمده است ، نظر کارشناسان بازار خودرو بر این است که باید تا به کار آمدن دولت بعدی و تعیین قیمت صبر کرد .

این رکود در چند سال اخیر بازار خودرو بی سابقه بوده است برخی معتقد هستند نوساسات قیمت در ماهای گذشته باعث شده که فروشندگان با رقم پیشنهادی بالا خواستار فروش باشند .

در جدول زیر می توانید قیمت کارخانه ای و قیمت بازار خودرو های سایپا را مشاهده کنید .

تاریخ انتشار 09/تیر/1400