فروش فوق العاده و پیش فروش کوئیک R

سایپا اقدام به فروش فوق العاده و پیش فروش یک ساله کوئیک R از روز 4 شنبه 16 تیر ماه به مدت روز خواهد کرد ، این طرح به مدت 3 روز خواهد بود .

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

فروش فوق العاده و پیش فروش یکساله کوئیک R به مدت سه روز از تاریخ 16 تیر ماه آغاز خواهد شد . خودروسازی سایپا دو طرح فروش فوق العاده و پیش فروش خودرو کوئیک را ارائه داده است. در طرح اول که فروش فوق العاده می باشد شما می توانید خودرو را در مدت 90 روز تحویل بگیرید و در طرح دوم مدت تحویل خودرو یک ساله می باشد.

جدول پیش فروش با موعد تحویل یک ساله :

جدول فروش فوق العاده با موعد تحویل 3 ماهه :

 

تاریخ انتشار 16/تیر/1400