زمان قرعه کشی هایما S7 پلاس

روز یک شنبه مورخ 27 تیر ماه قرعه کشی فروش فوری هایما S7 پلاس انجام خواهد شد.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

زمان قرعه کشی هایما S7 پلاس مشخص شده ، این فروش فوری از روز پنچ شنبه 24 تیر ماه به مدت 3 روز آغاز شده است و یکشنبه مورخ 27 تیر با حضور نهاد های نظارتی قرعه کشی انجتم خواهد شد .

قیمت قطعی این خودرو 690 میلیوناست و تحویل آ« حداکثر سه ماه است.

تاریخ انتشار 26/تیر/1400