فروش اقساطی KMC T8

فروش اقساطی KMC دنده ای با چند طرح مختلف از سوی شرکت کرمان خودرو آغاز شده ، ظرفیت این طرح محدود می باشد .

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

کرمان خودرو طرح فروش اقساطی KMC T8 را ویژه مرداد ماه آغاز کرده است ، در این طرح، فقط یک مدل دنده ای به عرضه خواهد رسید و دارای تنوع پرداخت اقساط می باشد .

جدول طرح ها و شرایط فروش اقساطی KMC T8

تاریخ انتشار 18/مرداد/1400