ساعت باز شدن نوبت های جدید تعویض پلاک

ساعت باز شدن سامانه نوبت دهی بر اساس هر استان مشخص شد .

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

شما می توانید برای اطلاع از زمان و ساعت های نوبت دهی تعویض پلاک ار روز پنچ شنبه مورخ 4 شهریور ماه از طریق سایت nobatdehi.police.ir بر اساس جدول های استانی مطلع شوید .

جدول زمان بندی مشخص شده بر اساس استان ها و مطابق جدول زیر می باشد

تاریخ انتشار 04/شهریور/1400