طرح آزادسازی واردات خودرو لغو‌ شد

سخنگوی شورای نگهبان از مغایرت ها و ایرادات وارده به طرح آزاد سازی واردات خودرو توسط تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت صحبت کرد.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص طرح واردات خودرو اظهار نظر کرد و گفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با برخی از موارد قانون واردات خودرو مشکل دارد و باید‌ رفع شود.

هادی طحان نظیف در ادامه‌ گفت : این قانون و طرح چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شده است که آخرین ایراد وارده مرتبط به ماده ۴ که مختص به واردات خودرو های هیبریدی بوده است و با اصلاح بند توسط مجلس روبرو شد .

روز گذشته بار دیگر پس از اصلاح بند ۴ قانون آزاد سازی خودرو ، این طرح مورد بحث در جلسه قرار گرفت که دارای دو ایراد بود .

مورد اول : نحوه انتقال و خارج شدن ارز صحبتی نشده است و مجلس باید دقیق ترو شفاف تر توضیح دهد .

مورد دوم : تصویب برخی از مقررات توسط وزارت صمت که دارای ابهام بوده است ، لذا در صورت توضیح دقیق تر و شفاف تر شورای نگهبان می توانند نظر دقیق تری را درباره طرح بدهند .

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گفت : البته که هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام بر روند جلسه آزاد سازی واردات خودرو نظارت داشته ، طی نامه ای مغایرت داشتن برخی موارد طرح و قانون با سیاست را به شورای نگهبان اعلام کرده و شورای نگهبان وظیفه انعکاس آن را به مجلس دارد.

این طرح از نظر شورای نگهبان دارای یک یا دو ایراد بوده است اما از نظر شورای عالی نظارت دارای ایرادات بیشتری بوده است ، لذا این طرح بار دیگر به مجلس بر میگردد و مورد اصلاح قرار خواهد گرفت.

 

تاریخ انتشار 01/مهر/1400