سه شنبه طرح واردات خودرو نهایی خواهد شد

بعد از ۹ روز تاخیر جلسه برای نهایی کردن طرح واردات خودرو با حضور وزیر صمت و کمسیون صنعت و معدن انجام خواهد شد.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

علی جدی عضو کمیسیون صنعت و معدن در مصاحبه ای اعلام کرد : سه شنبه هفته جاری جلسه برای تصمیم نهایی واردات خودرو با حضور وزیر صمت خواهیم گرفت .

علی جدی در ادامه اضافه کرد که اصلاحیه های اعلام شده برای طرح واردات خودرو از سوی شورای نگهبان انجام شده است و قرار بود یک شنبه هفته گذشته جلسه نهایی گذشته شود اما به دلیل جلسات دولت و سه شنبه گذشته به دلیل سفر وزیر صمت این جلسه مربوط به طرح واردات خودرو به تعویق افتاد .

عضو کمیسیون صنعت و معدن گفت : ۲ طرح پیشنهادی برای مشخص شدن منشا و منبع ارز واردات خودرو و وظایف وزیر صمت در واردات خودرو مشخص شده است ، اما تا جمع بندی نهایی نمیتوانم جزئیات این طرح را اعلام کنم.

تاریخ انتشار 24/مهر/1400