لیست با کیفیت و بی کیفیت ترین خودرو ها داخلی اعلام شد

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد کشور با توجه گزارش های ارزیابی کیفیت خودرو ها لیست با کیفیت ترین و بی کیفیت ترین خودرو های داخلی را اعلام کرد .

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

شرکت بازرسی کیفیت استاندارد بر اساس نتایج به دست آمده از مقایسه تمامی خودرو های داخلی بر اساس جدول سطوح کیفیت و حدود مجاز منصوب خودرو ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است .

وزارت صمت هر ماهه این ارزیابی را با افزایش کیفیت خودرو های داخلی و آگاهی از ایرادات موجود در وسیله نقلیه انجام خواهد داد تا عیوب این خودرو ها بر طرف شود و خودرو ها بدون عیوب ایمنی خودرو ها بر طرف شود .

همچنین در این ارزیابی از نظر طراحی ظاهری و عیوب بدنه نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت ، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران طبق دستورالعمل های موجود تمامی خودرو های تولید داخل را در 5 دسته بندی قیمتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

این ارزیابی با شاخص ستاره از 1 تا 5 ستاره قابل رویت است که این شاخص بر اساس سطح کیفی و البته رضایت مشتری اختصاص یافته است ، هدف از این ارزشیابی ماهانه افزایش رضایت مشتری و ارتقا کیفیت خودرو ها می باشد .

لیست سطوح کیفی خودرو ها گروه سبک و سواری

بخش سواری های وانت

تاریخ انتشار 25/آبان/1400