مجلس با واردات مشروط خودرو موافقت کرد

مجلس تصویب کرد که هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات آن ، به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند .

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
مجلس با واردات خودرو موافق کرد

بر اساس ماده 4 ساماندهی خودرو هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرویی که انجام می دهد با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو اقدام نماید .
تبصره یک این ماده می گوید با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف سقف تعداد مجاز واردات خودرو به صورت سالانه ، به تصویب هیات وزیران در وزارت صنعت و معدن و تجارت می رسد .
در تبصره دو وزارت صنعت معدن و تجارت با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است که نظارت بر صادرات داشته باشد و بر اساس این گزارش آن را به هر سه ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه می کند .
در تبصره سه وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف شده است که سیاست های تشویقی برای الویت دهی و حمایت وارد کنندگان را تدوین و اعمال نماید .
و در آخر در تبصره چهار خدمات پس از فروش خودرو های وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین خواهد شد .

تاریخ انتشار 26/آبان/1400