شورای رقابت مخالف افزایش قیمت خودرو

کش مکش افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان یک هفته ادامه داشته و در آخر شورای رقابت اعلام کرد که افزایش قیمت خودرو ممنوع است .

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

یک هفته پس از اطلاع‌ رسانی خودروسازان در مورد افزایش قیمت محصولات ، عضو قضایی شورای رقابت این اقدام را غیرقانونی دانسته است .

او در نامه ای خواستار پیگیری اقدامات غیر قانونی افزایش قیمت وزارت صمت و خودروسازان شده است .

او افزوده افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو بر اساس فرمول شورای رقابت بوده است اما خود شورا برای تصمیم‌ گیری در این مورد تاخیر داشته است .

او در ادامه افزود تعلل شورای رقابت به معنای افزایش زیان انباشته خودروسازان می باشد .

کاکایی معتقد است سیگنال نا اطمینانی در مورد قیمت‌ ها ، خودروسازان را در برنامه‌ ریزی دچار مشکل کرده است و پیام منفی برای بازار سرمایه در پی خواهد داشت .

به گفته او : شورای رقابت باید به این پرسش پاسخ دهد که در سال‌ های گذشته چه اقدامی برای افزایش رقابت در صنعت خودرو و زنجیره تامین آن انجام داده است ؟

به گفته این کارشناس ، طرح ابهام در مورد قانونی بودن افزایش قمیت حاکمیت وزارت صنعت را زیر سوال می‌ برد و سیگنال منفی برای بازار و بورس ارسال می‌ کند و ضربه ای به اقتصاد خواهد زد .

تاریخ انتشار 25/آذر/1400