طرح جدید فروش اقساطی محصولات چری

طرح فروش اقساطی مدیران خودرو با 3 محصول آغاز کرد .

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

مدیران خودرو طرح فروش اقساطی محصولات چری با اقساط 5 ساله ویژه آذر ماه آغاز کرد .

تاریخ انتشار 25/آذر/1400