ظرفیت قرعه کشی سایپا مشخص شد

قرعه کشی طرح فروش فوری سایپا انجام شد ، ظرفیت عرضه محصولات و اسامی منتخبین این قرعه کشی اعلام شد .

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ظرفیت قرعه کشی سایپا مشخص شد

امروز قرعه کشی عرضه طرح فروش فوری سایپا با حضور نهاد های نظارتی انجام شد و بخشنامه ظرفیت عرضه تمام محصولات اعلام شد .

اسامی منتخبین روز دوشنبه در سایت رسمی سایپا درج خواهد شد و همچنین برای منتخبین پیامک تکمیل فرایند ثبت نام ارسال خواهد شد .

تاریخ انتشار 28/آذر/1400