فروش فوق العاده نقدی پادرا پلاس

طرح فروش فوق العاده نقدی سایپا با یک محصول پادرا پلاس بدون محدودیت از روز پنچ شنبه مورخ 23 دی ماه آغاز خواهد شد

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

طرح فروش فوق العاده نقدی محصول پادار پلاس بدون محدودیت از پنچ شنبه مورخ 23 دی ماه آغاز خواهد شد و این طرح تا پایام ظرفیت عرضه این خودرو ادامه خواهد داشت .

تاریخ انتشار 21/دی/1400