اولین فروش خودرو با احتساب مالیات

سایپا برای اولین بار مالیات بر ارزش افزوده فروش خودرو را بر روی ارزش اصلی به مبلغ 1 درصد اضافه کرد و از خریداران دریافت کرد .

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

معاون سازمان امورمالیاتی در پی تایید مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرد که خودرو سازان یا مونتاژ کننده ها و حتی وارد کنندگان خودرو باید در اولین نقل انتقال خودرو مالیات بر ارزش افزوده خودرو را به ارزش 1 درصد قیمت اصلی خودرو از خریداران دریافت کنند .

وی گفت: با توجه به اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 از تاریخ 1400/10/13 و بر اساس تبصره (2) ماده (30) قانون مذکور، اولین انتقال خودرو از کارخانه‌های سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژ کننده) داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده می‌شود.

مسیحی افزود: واردکنندگان و کارخانه‌های سازنده و مونتاژ کننده انواع خودرو، ضرورت دارد از تاریخ اجرای قانون یاد شده نسبت به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده بر اساس ماخذ مذکور در تبصره (1) ماده (28) قانون موصوف، به نرخ یک درصد (1%) برای انواع خودرو‌های تولید داخل و دو درصد (2%) برای انواع خودرو‌های وارداتی اقدام کنند.

بر این اساس سایپا خودرو پادرا پلاس مبلغ 294 میلیون تومان در طرح فروش نقدی اعلام کرد ولی در زمان پرداخت مالیات 1 درصد را احتساب کرده است و از متقاضیان مبلغ 296 میلیون 661 هزار تومان دریافت کرد است .

 

تاریخ انتشار 23/دی/1400